Als u vragen heeft over de leerontwikkeling van uw kind, kunt u hem of haar aanmelden bij De Nieuwe Leerweg voor diagnostiek en behandeling van leerstoornissen. Dit geldt niet alleen voor dyslexie en dyscalculie, maar ook voor diagnostiek en behandeling van de reken- en leesvoorwaarden. Vroege signalering en behandeling van problemen op dit gebied is erop gericht om door middel van spelend leren, uw kind zonder achterstand te kunnen laten starten in groep 3.
U kunt uw zoon of dochter ook aanmelden bij De Nieuwe Leerweg voor begeleiding bij de voorbereiding op de CITO eindtoets in groep 8. Uw kind krijgt strategieën aangereikt om informatie effectiever te leren verwerken.
Sinds 1 januari 2015 kunnen diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) onder bepaalde voorwaarden (zie eisen voortraject) gedeclareerd worden bij de gemeente waar uw kind is ingeschreven   (Vergoedingsregeling).

Als geregistreerd orthopedagoog (NVO Orthopedagoog-Generalist) is Joke de Boer bevoegd de diagnose dyslexie te stellen bij leerlingen die onder de vergoedingsregeling dyslexie vallen.

Voordat een behandeling begint, wordt eerst een onderzoek afgenomen. Op basis van de resultaten van het onderzoek en alle overige relevante aanmeldingsgegevens wordt in overleg met u en de school een handelingsplan op maat opgesteld.

Elke vorm van begeleiding valt of staat met goede communicatie en samenwerking met ouders en school. Gedurende het gehele begeleidingsproces van uw kind zal dat daarom voor mij een belangrijk uitgangspunt zijn.

 

Joke de Boer is ruim tien jaar actief in praktijk De Nieuwe Leerweg en deskundig op het gebied van leerstoornissen. Zij is geregistreerd als NVO Orthopedagoog-Generalist en be-schikt over de nodige AGB-codes. Ook is zij opgenomen in het Deskundigenbestand Dyslexie van het NIP en de NVO. Tevens lid van verschillende intervisiegroepen en maakt deel uit van een kwaliteitskring.

 

Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie heeft voor 2015 het kwaliteitskeurmerk toegekend aan Praktijk De Nieuwe Leerweg.

 

 

boek“Dyslexie, definiëring, diagnostiek, behandeling, predictie en preventie”  is geschreven door Joke de Boer

 

 

Logo De Nieuwe Leerweg 7